שיעורו של כבוד האדמו”ר עט”ר הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט”א.

שהתקיים בבית חסיד הישיבה בברוקלין

פרשת מקץ / נר שישי לחנוכה / בנושא: יציבות הדעת וכוח האמונה

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook