שיעור שהתקיים במיאמי בבית חסיד הישיבה ביום הילולת אביר יעקב רבי יעקב אבוחצירא ע”ה
כ’ בטבת תשס”ו

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook