שעורי תורה מפי הגאון ר’ שלמה פינטו שליט”א, שנמסרו בכל מיני מקומות בעולם, בפרשיות מספר ויקרא.

פרשת שמיני

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook