שעורי תורה מפי הגאון ר’ שלמה שליט”א, שנמסרו בכל מיני מקומות בעולם, בנושא חג הפסח וחודש ניסן.

תענית בכורות

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook