שעורי תורה מפי האדמו”ר ר’ יאשיהו שליט”א, שנמסרו בכל מיני מקומות בעולם, בנושא חג הפסח וחודש ניסן.

פסח חלק א’

פסח חלק ב’

פסח חלק ג’

פסח חלק ד’

פסח חלק ה’

פסח חלק ו’

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook