שעורי תורה מפי האדמו”ר ר’ יאשיהו שליט”א, שנמסרו בכל מיני מקומות בעולם, בנושא חג הפורים וחודש אדר.

פורים (ניו-יורק)

פורים וגורלות חלק א’

פורים וגורלות חלק ב’

המן הרשע

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook