שעורי תורה מפי הגאון ר’ שלמה שליט”א, שנמסרו בכל מיני מקומות בעולם, בנושא חודש אדר וחג הפורים.

משנכנס אדר מרבין בשמחה

ז’ באדר

ז’ באדר והלכות גניזה

פרשת זכור תשע”ב

תענית אסתר

פורים תשע”ב

שו”ת בהלכות פורים חלק א’

שו”ת בהלכות פורים חלק ב’

חייב איניש לבסומי עד דלא ידע

פורים בלוס-אנג’לס

דרשה לפורים חלק א’

דרשה לפורים חלק ב’

פורים

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook