שיעור יומי על פרשת תולדות / שיעור שהתקיים לאחר תפילת שחרית

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook