מוסר כללי על פרשת וירא / שיעור שהתקיים לאחר תפילת שחרית / י”א במרחשון

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook