הלכות ספר תורה / שיעור שהתקיים לאחר תפילת שחרית / ד’ במרחשון תשע”ד

Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook

Category:

כללי

Tags: